Kelan lääkinnällinen kuntoutus

Lapin Liikuntaklinikka järjestää Kelan lääkinnällistä kuntoutusta Rovaniemellä. Kuntoutus auttaa asiakasta selviytymään paremmin arkielämän toiminnoista.

Kelan lääkinnällinen kuntoutus Rovaniemellä

Kelan lääkinnällinen kuntoutus on Kelan järjestämää kuntoutusta alle 65-vuotiaille vaikeavammaisille ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Kuntoutuksen tarkoituksena on auttaa asiakasta selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin ja työskentelemään sairaudesta tai vammasta huolimatta.

Kuntoutuksen tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantuminen. Yrityksemme tuottaa avoterapia palvelua Kelan vaikeavammaisille lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille.

Vaikeavammaiseksi katsotaan henkilö, jolla:

  • sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuu yleistä lääketieteellistä ja toiminnallista haittaa, jonka vuoksi tarvitaan vähintään vuoden kestävää kuntoutusta
  • haitta on niin suuri, että hänellä on sen vuoksi huomattavia vaikeuksia tai rasituksia selviytyä jokapäiväisistä toimistaan kotona, koulussa, työelämässä ja muissa elämäntilanteissa julkisen laitoshoidon ulkopuolella.

Lisäksi edellytetään, että henkilö saa:

  • korotettua tai ylintä alle 16-vuotiaan vammaistukea
  • korotettua tai ylintä 16 vuotta täyttäneen vammaistukea
  • korotettua tai ylintä eläkettä saavan hoitotukea tai
  • ylintä 16 vuotta täyttäneen vammaistukea työkyvyttömyyseläkkeen lepäämisajalta.

Varataanko aika?

Jos haluat varata ajan Kelan lääkinnälliseen kuntoutukseen tai haluat lisätietoa, ota meihin yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

Asiakaspalvelu

info@lapinliikuntaklinikka.fi

Puh. 040 124 4770

Ajanvaraus puhelimitse
ma, ke ja to klo 8.00-16.00, ti ja pe 8.00-14.00

Hyvinvoinnin moniosaajat esittelyssä

Lapin Liikuntaklinikalla työskentelee monipuolinen joukko terveydenhuollon ammattihenkilöitä, jotka haluavat sinun parastasi.