Kelan lääkinnällinen kuntoutus

Lapin Liikuntaklinikka järjestää Kelan lääkinnällistä kuntoutusta Rovaniemellä. Kuntoutus auttaa asiakasta selviytymään paremmin arkielämän toiminnoista.

Kelan lääkinnällinen kuntoutus Rovaniemellä

Kelan lääkinnällinen kuntoutus on Kelan järjestämää kuntoutusta alle 65-vuotiaille vaikeavammaisille ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Kuntoutuksen tarkoituksena on auttaa asiakasta selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin ja työskentelemään sairaudesta tai vammasta huolimatta.

Kuntoutuksen tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantuminen. Yrityksemme tuottaa avoterapia palvelua Kelan vaikeavammaisille lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille.

Vaikeavammaiseksi katsotaan henkilö, jolla:

  • sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuu yleistä lääketieteellistä ja toiminnallista haittaa, jonka vuoksi tarvitaan vähintään vuoden kestävää kuntoutusta
  • haitta on niin suuri, että hänellä on sen vuoksi huomattavia vaikeuksia tai rasituksia selviytyä jokapäiväisistä toimistaan kotona, koulussa, työelämässä ja muissa elämäntilanteissa julkisen laitoshoidon ulkopuolella.

Lisäksi edellytetään, että henkilö saa:

  • korotettua tai ylintä alle 16-vuotiaan vammaistukea
  • korotettua tai ylintä 16 vuotta täyttäneen vammaistukea
  • korotettua tai ylintä eläkettä saavan hoitotukea tai
  • ylintä 16 vuotta täyttäneen vammaistukea työkyvyttömyyseläkkeen lepäämisajalta.

Varataanko aika?

Jos haluat varata ajan Kelan lääkinnälliseen kuntoutukseen tai haluat lisätietoa, ota meihin yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

Kelan lääkinnällinen kuntoutus

Hyvinvoinnin moniosaajat esittelyssä

Lapin Liikuntaklinikalla työskentelee monipuolinen joukko terveydenhuollon ammattihenkilöitä, jotka haluavat sinun parastasi.
Kolme henkilöä puolivartalokuvassa