Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten, hampaiston ja niihin läheisesti liittyvien kudosten sairaus- ja kiputiloille sekä toimintahäiriöille.

Fysioterapiassa purentaelimistöä tarkastellaan osana laajempaa kokonaisuutta. Pään, kaularangan, rintakehän ja lantion toimintahäiriöt vaikuttavat leukaniveleen ja purentaan, mutta myös päinvastoin. Fysioterapian tavoitteena on vähentää kipua ja rakenteiden ylikuormittumista palauttamalla normaalia toimintaa.

Purentaelimistön fysioterapiassa asiakkaalta tutkitaan ryhti seisten ja istuen, hengitystapa, lihastasapaino, pään-, niskan- ja hartioiden asento sekä leukanivelen liikkuvuus ja toiminnallisuus. Purentaelimistöstä (leuka ja suun alue) fysioterapeutti tutkii niveläänet, arvioi suun avauksen poikkeamat, tunnustelee purentalihasten arkuudet sekä suun ulkopuolelta että sisältä ja arvioi leukanivelten passiivisen liikkuvuuden. Näiden pohjalta arvioidaan, onko vaiva lihas- vai nivelperäinen.

Fysioterapian yleisimmät hoitomuodot ovat alaleuan liikeharjoitukset, manuaalinen mobilisaatio, lihasten rentouttavat pehmytkudoskäsittelyt ja venyttelyt, lämpö- ja kylmähoito, TENS ja akupunktio.

Terapeuttisella harjoittelulla pyritään parantamaan leukanivelen ja puremalihasten suoritus- ja toimintakykyä. Alaleuan liikeharjoituksilla voidaan parantaa tai ehkäistä purentatoiminnan vajavuuksia, liikerajoituksia, kiputiloja ja kohentaa pureskelukykyä. Leukaniveltä voidaan mobilisoida manuaalisesti traktiolla tai liu’uttamalla niveltä eri suuntiin. Tämä voidaan tehdä suun ulko- tai sisäpuolelta. Purentalihasten tai niska-hartiaseudun rentouttamiseksi voidaan hyödyntää pehmytkudoskäsittelyä. Akupunktio voi lievittää kipua ja laukaista lihasjännitystä sekä vähentää purentaelimistön toimintahäiriöstä johtuvia oireita.

Fysioterapeutti ohjaa myös kotiharjoitteita, jotka voivat sisältää esimerkiksi suun avauksia lepoasennossa, leukanivelen nivellevyn normaaliasentoa stimuloivia harjoituksia, poskilihasten venyttelyä tai omatoimista traktiota.

Purentaelimistön fysioterapiaan koulutetut asiantuntevat fysioterapeutit löydät meiltä, Lapin Liikuntaklinikalta!

TMD purentafysioterapiaMuita uutisia