Mitä lantionpohjan fysioterapiassa tapahtuu?

Lantionpohjan fysioterapiaan tullaan yleensä erilaisten lantionpohjan lihaksiston toimintahäiriöiden vuoksi. Esimerkkeinä toimintahäiriöistä ovat mm. virtsan ja ulosteen pidätyskykyyn liittyvät ongelmat, emättimen laskeumat ja lantionpohjan kiputilat.

Hoidossa käy yleisimmin naisia, mutta myös miehet hyötyvät lantionpohjan fysioterapiasta esim. eturauhastulehduksen aiheuttamien kipujen hoidossa tai eturauhasoperaation jälkeen mahdollisesti jääneessä virtsankarkailussa. Lapsilla voi esiintyä myös lantionpohjan toimintahäiriöitä kuten yökastelua, ummetusta tai virtsan lirahtelua rasituksessa (esim. trampoliinilla hyppiessä). Fysioterapiaa suositellaan aloitettavaksi lääkärissä käynnin jälkeen, jotta oireita aiheuttavat tulehdukset tai muut rakenteelliset syyt on saatu kartoitetuiksi ja hoidettua ennen fysioterapian aloittamista.

Lantionpohjan fysioterapian toteuttaa laillistettu fysioterapeutti, joka on jatkokouluttautunut lantionpohjan toimintahäiriöiden hoitamiseen. Yleensä he kuuluvat Lantionpohjan Fysioterapeutit ry -yhdistykseen, ja hoitoja tekevät terapeutit löydät heidän nettisivuiltaan paikkakunnittain jaoteltuna. Lisäksi on erityisesti äitiysfysioterapiaan suuntautuneita lantionpohjafysioterapeutteja.

Ensimmäisellä tapaamiskerralla asiakasta pyydetään täyttämään esitietolomake, jolla kartoitetaan asiakkaan elintapoja, lääkitystä, tehtyjä leikkauksia, sairauksia, oireiden haitta-astetta sekä toiveita fysioterapialle. Fysioterapeutti tutkii asiakkaan ryhdin, hengityksen, tunnustelee sormilla painellen arpikudokset ja lihaskalvot sekä tarvittaessa testaa vatsalihasten erkauman. Oireista riippuen myös emättimen alue tai peräaukon aktivaatio testataan. Lisäksi voidaan tehdä lantionpohjan EMG-mittaus tähän tarkoitetulla joko emättimeen tai peräsuoleen asetettavalla muovisella pienellä hoitoelektrodilla. EMG-mittaus antaa fysioterapeutille tietoa lantionpohjan lihasten aktivoitumisesta, rentoutumisesta ja voimatasoista eri alkuasennoissa sekä kävellessä ja rasituksessa. Lisäksi elektrodin avulla voidaan testata, onko esimerkiksi emättimen tuntovaste normaali.

Tutkimisen jälkeen saatujen tulosten perusteella suunnitellaan lantionpohjan fysioterapian sisältö ja käyntitiheys yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaalla on suuri vastuu omaharjoitteiden aktiivisessa toteuttamisessa. Harjoitteita kontrolloidaan seuraavilla tapaamiskerroilla ja harjoitteiden vaikeusastetta nostetaan portaittain tilanteen edistyessä. Lisäksi fysioterapeutti ohjaa erilaisia hengitysharjoitteita sekä keskivartalon tukea ja ryhtiä kehittäviä harjoitteita, jotka tukevat kaikki yhdessä lantionpohjan lihaksiston toimintahäiriöiden tasapainottumista ja korjaantumista.

 

 

 

 

 

 

Anne Sirviö                                                                                                                                                                                                   Marja Vartiainen

lantionpohjafysioterapeutti                                                                                                                                                                  lantionpohjafysioterapeutti

Mitä lantionpohjan fysioterapiassa tapahtuu?Muita uutisia